Contact Us
 
 
Address:

State Key Laboratory of Marine Environmental Science, Xiamen University Xiang'an Campus, Xiang'an South Road, Xiamen 361102, Fujian Province, China

Tel:

86-592-2182977

Fax: 86-592-2184101
Email: melweb@xmu.edu.cn
Web http://mel.xmu.edu.cn