Contact Us

 
 

Logistics

Secretary

Email

Cell phone
+86-

Coordinator

Ying Huang

xmas@xmu.edu.cn

18650137781

Facilities & website

Zhaoying Li

lizhaoying@xmu.edu.cn

13860473552

Meal

Mengmei Lin

mel@xmu.edu.cn

13599531566

Fee payment

Qingmei Lin

lqm@xmu.edu.cn

13666034554

Visa

Emily King

ehk.cosee.china@gmail.com

15860721810

Tickets

Feifei Meng

mengff@xmu.edu.cn

13599526594

Registration & Volunteer

Vera Shi
Tinglin Yang

vera_shiwei@xmu.edu.cn
tinglin@xmu.edu.cn

13950003935
13515964262

Housing

Xinya Xu

xuxinya@xmu.edu.cn

18005960255

Transportation

Zhe Wang

wangzhe0831@xmu.edu.cn

13606938703

Exhibition & Poster

Jun Zhang

junzhang@xmu.edu.cn

13860426122

Special Reception & News Group

Weng, Suwei

wengsuwei@xmu.edu.cn

13720887781